Dyrekcja szkoły

mielczarek.jpg

mgr Magdalena Mielczarek

dyrektor szkoły od 2015 roku.

wesolowski.jpg

mgr Mirosław Wesołowski

wicedyrektor szkoły od 2019 roku.

Rada Szkoły

  1. Stankiewicz Iwona - przewodnicząca

  2. Kolska Anna – zastępca

  3. Wrona Magdalena - sekretarz

  4. Wesołowski Mirosław

  5. Dziamarska Irena

  6. Miłaszewicz Radomir

  7. Hryń Kacper IIc3

  8. Skiba Jakub IIIa

  9. Trzpil Kacper IIIc

Rada Rodziców

1. Skiba Barbara – przewodnicząca

2. Skibińska Renata – zastępca

3. Kaławaj Agnieszka – skarbnik

4. Kalinowska Małgorzata – sekretarz

5. Zielińska Joanna – członek

​6. Stankiewicz Iwona Ia

7. Kolska Anna Ib

8. Wrona Magdalena Ic

9. Sauć Anna IIa3

10. Twardowska Renata IIb3

11. Samsel-Hryń Jolanta IIc3

12. Michalec Justyna IIa4

13. Jankowska-Puchałowicz Agnieszka IIb4

14. Skiba Barbara IIIa

15. Sajdak Małgorzata IIIb

16. Zielińska Joanna IIIc

17. Symulewicz Marta IIId

Rada Samorządu Szkolnego

Kacper Trzpil- przewodniczący szkoły

Kacper Hryń- zastępca przewodniczącego

 

Filip Jankowski

 

Martyna Tomczyk

 

 

Edyta Bretsznajder opiekunka SU