Najważniejsze wydarzenia w dziejach szkoły

4 grudnia 2015

Jubileusz 70-lecia szkoły i uroczyste obchody Dnia Patrona.

 

 

10 października 2015

„Chwała szkole, sława absolwentowi” - medal przyznano Pani Janinie Wlaźlak, niezwykle zasłużonej dla szkoły nauczycielki języka polskiego i łaciny, wielkiej propagatorki idei mickiewiczowskich, inicjatorce nadania szkole imienia Wielkiego Wieszcza.

 

1 września 2015

Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Gimnazjum Dwujęzycznego
i Liceum Ogółnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze.

18 września 2010

„Chwała szkole, sława absolwentowi” - przyznanie medalu asolwentowi LO
prof Stanisławowi Cybulko za szczególne osiągnięcia na polu naukowym.

17 września 2005

17 września 2005 r w 60 rocznicę powołania do życia naszej szkoły IX Zjazd Absolwentów

17 - 18 listopada 2001

I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Adama Mickiewcza "Adamus". Konkurs organizowany jest regularnie do 2013 r.

26 listopada 1998

Odsłonięcie  tablicy pamiątkowej na frontonie szkoły ufundowanej przez Fundację Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza - z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza.

27-28 września 1975

30-lecie szkoły  i III Zjazd Asolwentów od tego czasu zjazdy odbywają się regularnie co pięć lat

26 listopada 1965

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 110 rocznicę śmierci Patrona Adama Mickiewicza

18 września 1965

Uroczysty jubileusz  XX-lecia szkoły:

  1. nadanie imienia szkole Adama Mickiewicza

  2. nadanie sztandaru 

  3. Pierwszy poczet sztandarowy: Krystyna Kwiatkiewicz, Anna Marcinkiewicz, Ryszard Cyran.

  4. szkoła zyskuje nową nazwę: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.

1 września 1948

  1. Pierwsza matura

  2. liceum przekształcono w szkołę 11-letnią i nadano nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Górze Ślaskiej.

1 września 1945

Otwarcie Państwowego Gimnazjum i Liceum.

Objęcie funkcji dyrektora placówki przez Edwarda Machniewicza.

Please reload

Aktualności - ubiegłe lata