KATALOG PROJEKTÓW

Program Bezpieczny Dolnoślązak 2021

w związku z rozpoczęciem IV edycji programu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak”, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski zaprasza do udziału szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne zlokalizowane na terenie Dolnego Śląska, zwanych dalej „Placówkami” do wzięcia udziału w projekcie. Pismo Marszałka

Wszelkie informacje dotyczące programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://umwd.dolnyslask.pl/bezpieczenstwo/bezpieczny-dolnoslazak/

oraz https://dodn.dolnyslask.pl/

Link do pobrania spotu promującego bezpieczne zachowania w sieci podczas pracy i nauki zdalnej.

https://we.tl/t-7USm3pu3XO

Regulamin projektu

Harmonogram realizacji

Opis obszarów

Bez tytułu.png
logo.png

 #OSEWyzwanie - 2019

Koordynator: Grzegorz Goździewicz

9. października w Wałbrzychu odbyło się rozdanie nagród w Konkursie  #OSEWyzwanie. Wśród 1606 nagrodzonych szkół z całej Polski znalazło się Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze.

 

Nagrodą są mobilne pracowni multimedialne, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać przygotowaną specjalnie na nasz konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek.

 

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu w górowskim liceum był pan Grzegorz Goździewicz. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze spełniło wszystkie wymogi regulaminowe uzyskując trzeci wynik w województwie. Bardzo wysoko została oceniona praca plastyczna wykonana przez Stanisława Mielczarka z kl. IIIa – matematyczno-informatycznej. W wałbrzyskiej uroczystości z udziałem wiceszefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Kamila Krzysztofa Zielińskiego, ministra Michała Dworczyka oraz przedstawicieli firmy NASK uczestniczył architekt tego sukcesu pan Grzegorz Goździewicz wraz z wicedyrektorem szkoły Mirosławem Wesołowskim. Nauczyciel górowskiego liceum jest człowiekiem z ogromną pasją, głową pełną pomysłów i snuje już kolejne plany służące doskonaleniu edukacji.

 

Centrum Mistrzostwa Informatycznego - 2019

Koordynator: Grzegorz Goździewicz

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych, prowadzonych przez nauczyciela informatyki pana Grzegorza Goździewicza.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Innowacyjne nauczanie informatyki i przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w LO Góra - KOMPUTYKA I ROBOTYKA - nasz sposób na poznanie i opisanie świata

Koordynator: Agata Figiel

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Cel projektu:

  • Wzrost jakości procesu kształcenia przedmiotów  matematyczno- przyrodniczych poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

  • Rozwijanie umiejętności uczniów rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod oraz narzędzi informatycznych.

Szkoła otrzymała dotację w kwocie 326 712,50 zł na realizację zadań projektowych m.in. zajęcia realizacji innowacji pedagogicznej – komputyka, zajęcia realizacji innowacji pedagogicznej – robotyka, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia kół zainteresowań, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia realizujące programu „Klasa z ECDL”, zajęcia kursów kwalifikacyjnych EE09 oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny niezbędny do realizacji zajęć.

Program KLUB 2019

Koordynator: Mariusz Dziewic

Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszeniu ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności. Wyniki badań aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowane przez Instytut Matki i Dziecka na reprezentatywnej grupie uczniów wykazują, że większość dzieci i młodzieży nie spełnia zaleceń WHO dot. minimalnego poziomu aktywności fizycznej.

Informatyczne Zielone Garnizony

Koordynator: Grzegorz Goździewicz

Projekt „Informatyczne Zielone Garnizony” – pilotażowy projekt realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Projekt ma na celu wprowadzenie do szkół nowatorskich rozwiązań w zakresie nauczania informatyki z uwzględnieniem obrony cybernetycznej (dziedzina obronności kraju) w obszarze programowo-metodycznym i organizacyjnym. Szkoła otrzymała w grudniu 2017 r.  kwotę 100.000 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie pracowni informatycznej  wysokiej klasy.

 

Innowacja Pedagogiczna Komputyka - nasz sposób na poznanie i opisanie świata

Koordynator: Grzegorz Goździewicz

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie myślenia komputacyjnego, czyli rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod oraz narzędzi informatycznych. Poprzez programowanie kształcone będą umiejętności jak: logiczne myślenie i precyzyjne rozwiązywanie problemów oraz rozwijanie kompetencji potrzebnych do współpracy. Umiejętności nabyte podczas tych zajęć umożliwią przejście na pozycję cyfrowego twórcy oraz przyjęcie roli osoby władającej technologią.

Szkolny Klub Sportowy

Koordynatorzy: Małgorzata Dudzińska, Wojciech Janicki

Nasza  szkoła bierze udział w realizacji projektu „ Szkolny Klub Sportowy ‘’. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych  i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej naszej szkoły, będą prowadzone w różnorodnych i atrakcyjnych formach przez nauczycieli wychowania fizycznego Małgorzatę Dudzińską i Wojciecha Janickiego. Odbywać się będą na obiektach sportowych dostępnych na co dzień dla naszych uczniów, czyli sali gimnastycznej liceum, hali „ Arkadia ‘’, kompleksu sportowego Orlik najdującego się na stadionie klubu Pogoń Góra, oraz boiska do siatkówki plażowej najdującego się na terenie Liceum. Planowane są regularne treningi piłki siatkowej,  halowej piłki nożnej,siatkówki plażowej, tenisa stołowego oraz piłki nożnej na orliku, w których udział mogą brać wszyscy uczniowie naszej szkoły. W ramach zajęć chcemy zorganizować mecze kontrolne piłki siatkowej oraz piłki nożnej  z Gimnazjum nr 1 czy  Zespołem Szkół z Góry, a także szkolne i powiatowe turnieje tenisa stołowego i siatkówki plażowej chłopców i dziewcząt. 

Trzymaj formę

Koordynator: Aneta Zmuda. Realizacja: 2016/2017

Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

1/6

Please reload