JÓZEF JACEK FIGIEL- WSPOMNIENIE O WSPANIAŁYM CZŁOWIEKU

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł wicedyrektor, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze Pan Józef Jacek Figiel.

Pan Józef Jacek Figiel to niezwykła postać w dziejach Liceum Ogólnokształcącego w Górze, był znakomitym nauczycielem, kolegą i przede wszystkim niesamowicie życzliwym człowiekiem oddanym swojej pasji jaką była informatyka. Cechowała go niezwykła empatia, potrafił się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Pan Jacek urodził się 20 grudnia 1954r. w Zielonej Górze. W roku 1978 ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na wydziale matematyczno- przyrodniczym. Pracę w szkole noszącej imię Wielkiego Wieszcza rozpoczął zaraz po studiach w 1979 roku. jako nauczyciel techniki i informatyki. Wyróżniał się pracą z uczniami zdolnymi, przygotowując ich do licznych konkursów przedmiotowych, w których osiągali wysokie lokaty. W latach 1993-1995 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. Pan Józef Jacek Figiel był autorem kilkunastu artkułów w miesięczniku Kuratorium Oświaty i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie „ Problemy Oświaty i Wychowania”. Był autorem opracowań materiałów szkoleniowych do szkoleń informatycznych w 1991r. „ Kurs podstawowy obsługi komputera” oraz „Kurs obsługi edytora teksów Tag”. W latach 1994-1995 prowadził zajęcia fakultatywne dla młodzieży liceum w oparciu o autorski program z informatyki. W roku 1996/1997 był członkiem zespołu powołanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do opracowania podstawy programowej przedmiotu informatyka, współautorem i redaktorem technicznym książek pod redakcją Pani Profesor Janiny Wlaźlak „ 50 lat Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w Górze”, „ Mickiewicz i antyk”, „ Świadectwo i wiara”. W latach 1998-1999 pełnił funkcję Wojewódzkiego Koordynatora Edukacji Informatycznej przy Kuratorium Oświaty w Lesznie. W latach 1992-1999 był organizatorem Ośmiu Leszczyńskich Konkursów Informatycznych. W latach 1994-1999 pełnił funkcję przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu ds. postępu pedagogicznego w informatyce. Opublikował wraz z zespołem w 1995- „ Testowanie umiejętności informatycznych uczniów”, w 1996- „Zbiór konspektów z informatyki”, w 1997- „Zbiór arkuszy ćwiczeniowych do nauczania informatyki”. W pracy cechował go wysoki profesjonalizm, z jego wiedzy i doświadczenia korzystali uczniowie ale i nauczyciele. Dzięki jego staraniom szkoła uzyskała nowoczesną pracownię informatyczną z pełnym wyposażeniem. Przez wiele lat był administratorem sieci informatycznej w szkole, stworzył też pierwszą witrynę internatową LO w 1997 roku. Był ceniony przez młodzież i kolegów za optymizm, takt i szacunek dla innych ludzi. W latach 1998-2000 Pan Józef Jacek Figiel był organizatorem, autorem i wykładowcą wielu kursów dla nauczycieli w zakresie edukacji informatycznej, szkoleń w ramach projektu: „Pracownia internetowa w każdej gminie”, „Pracownia internetowa w każdym gimnazjum”. W 2000r. był autorem i wykładowcą 7 wojewódzkich grantów edukacyjnych w zakresie technologii informacyjnej dla Powiatu Górowskiego. Pan Józef Jacek Figiel był ceniony przez młodzież, jako opiekun uczniów biorących udział w olimpiadach technicznych , informatycznych oraz w wielu konkursach informatycznych odnosząc liczne sukcesy. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego był egzaminatorem w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. W roku 2000 przy Ministrze Edukacji Narodowej pełnił rolę eksperta w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

W latach 2000 -2001 był dyrektorem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, a w latach 2001-2005 Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze.

Pełnił też funkcję konsultanta metodycznego z zakresu informatyki. Prowadził wiele różnych kursów, szkoleń, organizował konkursy dla uczniów, zrealizował też wiele projektów informatycznych. Stale współpracował z Liceum Ogólnokształcącym w Górze.


Pasjonowała Go też turystyka i fotografika, przez wiele lat był organizatorem pieszych rajdów wędrownych na terenie całego kraju. Ogromna strata!!!

Został wyróżniony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora Oświaty.

Zmarł 29 listopada 2020 r.

Cześć Jego Pamięci!

Polecane artykuły

Ostatnio dodane

Adres: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

ul. Szkolna 1  56-200 Góra

NIP 699-10-26-988

REGON 410190440

 

© 2014  LO Góra 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now