Warsztaty Pracy Projektowej

CZY MI TO JEST W OGÓLE POTRZEBNE? – Tak ! nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym , musimy podejmować różnorodne decyzje. Każda z nich jest podejmowana świadomie lub nie świadomie w celu zaspokojenia naszych potrzeb, osiągnięcia mgliście określonego celu lub nawet diametralnej zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Nasze życie to ciągłe decyzje! Sztuką jest więc odpowiednie ich podejmowanie.

Takie kwestie do młodzieży klas drugich Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Górze kierował Pan Paweł Brusiło- Doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Pan Paweł prowadził cykl zajęć on-line na zaproszenie Pani Dyrektor Magdaleny Mielczarek od dnia 09.02.2021r.

Młodzież dowiedziała się, w trakcie warsztatów jakie są sposoby określania strategii i pracy projektowej. Na wstępie zachęcił do aktywnego udziału w zajęciach, pokazał jak należy wyznaczać cele i przygotowywać wstępne założenia wyznaczania celów poprzez formułowanie celów szczegółowych określenia strategii, które pozwalają osiągnąć cele szczegółowe, jakie zaplanować działania ,aby owe cele osiągnąć oraz jakie zastosować mierniki , które pozwolą sprawdzić czy udało się osiągnąć cel w określonym czasie.

Pan Paweł Brusiło poruszył także temat: czym jest Unia Europejska, jak funkcjonuje, jak wpływa na nasze codzienne życie, jakie programy realizuje. Poinformował, jak wiele Unii Europejskiej zawdzięczamy a przede wszystkim pokój jaki panuje w Europie , co jest ogromnym osiągnięciem. Ponadto przekazał wiedzę ,że Unię Europejską budowano stopniowo, w miarę upływu czasu co jakiś czas wprowadzano nowe reformy, aby wkrótce Nasze- Wasze pokolenie mogło decydować o tym w jakim kierunku powinna zmierzać Unia. Dlatego ważne jest, aby młodzi ludzie 16-18 latkowie mieli własną opinię na temat Unii Europejskiej. Przedstawił założenia działań solidarnościowych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, który pozwala młodym ludziom zaangażować się w działalność społeczną i okazać solidarność ze swoją społecznością.

Warsztaty- prelekcje przedstawione przez Pana Pawła Brusiło były bardzo cennym doświadczeniem dla młodzieży, doskonałą okazją do zdobycia nowej wiedzy. Zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie.
Polecane artykuły

Ostatnio dodane