Innowacja pedagogiczna w Liceum Ogólnokształcącym w Górze

8 grudnia 2020r uroczyście został podpisany list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji innowacji pedagogicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze. Wyrazicielami woli wzajemnej współpracy w zakresie kreowania nowoczesnego wizerunku szkolnictwa mundurowego oraz atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły są: Powiat Górowski, Komenda Powiatowa Policji w Górze, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze i Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze .

O godz. 15:00 w auli szkoły list intencyjny podpisali: w imieniu Zarządu Powiatu Górowskiego - Starosta Górowski Anna Kolibek ,Wicestarosta Górowski Andrzej Rogala, Komendant Powiatowy Policji w Górze mł. insp. mgr Jacek Gregor, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Górze bryg. mgr inż. Krzysztof Panocha, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Górze Magdalena Mielczarek. W uroczystości wzięli również udział Członek Zarządu Urszula Szmydyńska, przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Ryszard Wawer i przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Górowskiego Mariola Szurynowska, Skarbnik Powiatu Górowskiego Wiesław Pospiech, wicedyrektor szkoły Mirosław Wesołowski oraz media lokalne: Radio Elka.

Współpraca pomiędzy poszczególnymi stronami będzie polegać na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, organizowaniu oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa mundurowego oraz propagowania nowoczesnych rozwiązań nauki w zakresie utworzenia klasy o profilu policyjnym i profilu pożarniczym w Liceum Ogólnokształcącym w Górze.

W tym celu powołane zostaną zespoły do prowadzenia innowacji na profil pożarniczy i na profil policyjny. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów LO w Górze poprowadzą przedstawiciele z komendy straży pożarnej i komendy policji.

Oferta klasy pożarniczej z elementami ratownictwa medycznego jest skierowana do uczniów – absolwentów szkół podstawowych, którzy w przyszłości chcą kontynuować naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkole Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu, Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach, Gdańsku i w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i we Wrocławiu.

Nauka w tej klasie trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Uczeń realizuje program

liceum ogólnokształcącego, wzbogacony o dodatkowe przedmioty i zajęcia związane

z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem medycznym. Przedmioty rozszerzone to

chemia, fizyka, informatyka, natomiast przedmioty specjalistyczne realizowane i prowadzone będą na podstawie autorskiego programu nauczania przez pracowników Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Dzięki takiej formule nauczania uczniowie

po ukończeniu szkoły uzyskają nie tylko świadectwo maturalne, ale także wszechstronne

przygotowanie sprawnościowe i wszechstronną wiedzę związaną z pożarnictwem i

ratownictwem medycznym, a także wiedzę o problemach i zagrożeniach współczesnego

świata. W tej klasie młodzież uzyska umiejętności i wiedzę na temat:

- praw i obowiązków strażaka Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej

- struktur organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej i systemu ratowniczo-gaśniczego,

- prawidłowego postępowania w sytuacjach zagrożenia

- udzielania pomocy w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

- umiejętności współpracy w grupie

- obsługi sprzętu ratowniczo-gaśniczego

- przygotujesz się do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Absolwenci tej klasy będą mieli także możliwość zdobycia Certyfikatu Pierwszej Pomocy, kursu podstawowego strażaków-ratowników OSP umożliwiającego udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w ramach KSRG punktowanego przy naborze do Państwowej Straży Pożarnej oraz kursu sternika motorowodnego i kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Oferta klasy policyjnej jest skierowana do uczniów – absolwentów szkół podstawowych interesujących się policją, mających chęć związać się z branżą mundurową, zgłębić wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. To propozycja dla wszystkich, którzy marzą o pracy w Policji oraz innych służbach mundurowych takich jak Straż Miejska, Służba Więzienna, Służba Celna, Straż Graniczna czy agencje ochrony. Absolwenci mogą także kontynuować naukę na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym, prawem, socjologią, resocjalizacją, zarządzanie kryzysowe, wychowanie fizyczne czy innych kierunkach humanistycznych. Po ukończeniu tej klasy młodzież będzie przygotowana do postępowania rekrutacyjnego do pracy w Policji oraz podjęcia studiów wyższych w WSPoL Szczytno, a także do firm i instytucji z sektora ochrony osób i mienia tj. wewnętrzne służby ochrony firm i agencje detektywistyczne. Uczniowie klasy policyjnej oprócz przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących do egzaminu maturalnego będą mogli również uczestniczyć w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, a więc sportowe, techniki samoobrony, pierwsza pomoc oraz w ramach innowacji pedagogicznej zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę KPP w Górze.

Innowacyjny program nauczania obejmować będzie zagadnienia z zakresu:

- organizacji policji,

- elementów prawa wykroczeń i prawa karnego,

- stosowania środków przymusu bezpośredniego,

- podstaw samoobrony przed atakiem,

- ustawy o policji,

- ceremoniału policyjnego,

- stopni służbowych i szczebli kariery zawodowej,

- etyki zawodowej funkcjonariuszy i elementów psychologii,

- postępowania kwalifikacyjnego do szkół policyjnych,

Klasa strażacka i policyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Górze to niezwykle interesująca oferta edukacyjna dla młodzieży z całego Powiatu Górowskiego, ale także i innych ościennych regionów.

Warto się z nią więc zapoznać i rozważyć propozycję klas mundurowych LO w Górze.


Polecane artykuły

Ostatnio dodane

Adres: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

ul. Szkolna 1  56-200 Góra

NIP 699-10-26-988

REGON 410190440

 

© 2014  LO Góra 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now