NABÓR ZAKOŃCZONY

Z przyjemnością informujemy, iż Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnął konkurs na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w 2021 roku.

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Górze aplikowało dokumenty do programu i otrzymało pozytywną informacje o przyjęciu grup licealnych do programu.

Dolnośląska Federacja Sportu, po raz kolejny, została Koordynatorem Wojewódzkim programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY. Program ten realizowany będzie , tak jak dotychczas wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu.

Założenia programu:

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Cele programu:

1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.


Zadania programu:

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.
Polecane artykuły

Ostatnio dodane