XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym „AK siłą zbrojną..."

Kinga Sura, uczennica kl. 1c Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze została laureatką ogólnopolskiego konkursu historyczno - artystycznego organizowanego przez PCDN i PPP w Górze pod honorowym patronatem Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK oraz Biura Upamietniania Walk i Męczeństwa Oddziału IPN we Wrocławiu. Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków.

Kinga wykonała pracę przestrzenną na temat form walki żołnierzy AK o wolną i suwerenną Polskę. Wymowa i bogactwo zawartych w pracy treści historycznych i adekwatny dobór środków artystycznego wyrazu zdobyło uznanie Finałowej Komisji Konkursowej i praca Kingii zajęła 1. miejsce. Wsparcia merytorycznego i motywującego udzieliła uczennicy nauczycielka historii Aneta Skrzynecka.

Wystawę nagrodzonych prac można obejrzeć w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Niechlowie. Ze względu na pandemię został nagrany film z wystawy pokonkursowej wraz z wystąpieniem p. Marii Chomicz- koordynatorki i inicjatorki tego konkursu.
Polecane artykuły

Ostatnio dodane